Privacyverklaring

We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te beschermen; dit beleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen.

 

(1) Wat voor informatie verzamelen wij? 

We kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:

 1. informatie over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en aantal paginaweergaven);
 2. informatie met betrekking tot alle transacties die tussen u en ons zijn uitgevoerd op of in verband met deze website, inclusief informatie met betrekking tot aankopen die u doet van onze goederen of diensten;
 3. informatie die u ons verstrekt om u bij ons te registreren (inclusief uw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, stad, provincie, postcode, land, telefoonnummer en faxnummer);
 4. informatie die u ons verstrekt om u te abonneren op onze websitediensten, e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven;
 5. alle andere informatie die u besluit ons te sturen;

 

(2) Cookies

Een cookie bestaat uit informatie die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De informatie wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en volgen.

Wij gebruiken “sessie”-cookies op de website. We gebruiken de sessiecookies om u te volgen terwijl u door de website navigeert. Sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Onze betalingsdienstaanbieder kan u ook cookies sturen. Raadpleeg de website van de betaalmethode om hun privacybeleid te bekijken.

In de meeste browsers kunt u alle cookies weigeren, terwijl u in sommige browsers alleen cookies van derden kunt weigeren. In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld alle cookies weigeren door op “Extra”, “Internetopties”, “Privacy” te klikken en “Alle cookies blokkeren” te selecteren met behulp van de schuifkiezer. Het blokkeren van alle cookies zal echter een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites, waaronder ook deze website.

 

(3) Het gebruik van uw persoonlijke data

Persoonlijke gegevens die op deze website worden ingediend, zullen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit privacybeleid of in relevante delen van de website.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 1. de website te beheren;
 2. uw gebruikservaring te verbeteren door de website te personaliseren;
 3. uw gebruik van de op de website beschikbare diensten mogelijk maken;
 4. u goederen toe te sturen die via de website zijn gekocht, en u diensten te leveren die via de website zijn gekocht;
 5. u afschriften en facturen te sturen en betalingen van u te innen;
 6. u algemene (niet-marketing) commerciële berichten te sturen;
 7. u e-mailmeldingen te sturen waar u specifiek om hebt gevraagd;
 8. u onze nieuwsbrief en andere marketingcommunicatie te versturen, met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn, per post of, indien u hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment informeren als u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen);
 9. derden statistische informatie over onze gebruikers te verstrekken – maar deze informatie zal niet worden gebruikt om een ​​individuele gebruiker te identificeren;
 10. vragen en klachten af te handelen met betrekking tot de website.

Wanneer u persoonlijke informatie indient voor publicatie op onze website, zullen wij die informatie publiceren en anderszins gebruiken in overeenstemming met de toestemming de licentie die u ons verleent.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor directe marketingdoeleinden.

Al onze financiële transacties op onze website worden afgehandeld via onze betalingsdienstaanbieder. U dient uw persoonlijke gegevens pas aan de betalingsdienstaanbieder te verstrekken nadat u het privacybeleid hebt gelezen. We delen informatie alleen met betalingsdienstaanbieders voor zover dit nodig is voor het verwerken van betalingen die u via onze website doet.

 

(4) Informatieverschaffing

We kunnen informatie over u verschaffen aan al onze werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, leveranciers of onderaannemers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Daarnaast kunnen we informatie over u vrijgeven:

 1. voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 2. in verband met eventuele juridische procedures of toekomstige juridische procedures;
 3. om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen met het oog op fraudepreventie en het verminderen van kredietrisico); en
 4. aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa die we verkopen of overwegen te verkopen.

Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zullen we uw informatie niet aan derden verstrekken.

 

(5) Internationale gegevensoverdracht

Informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen elk van de landen waarin we actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid.

De informatie die u verstrekt, kan worden overgedragen naar landen die geen gegevensbeschermingswetten hebben die gelijkwaardig zijn aan die in de Europese Economische Ruimte (EER).

Bovendien zal persoonlijke informatie die u indient voor publicatie op de website op internet worden gepubliceerd en kan via internet over de hele wereld beschikbaar zijn.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met dergelijke overdrachten van persoonlijke informatie.

 

(6) Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen binnen alle redelijkheid technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

We slaan alle persoonlijke informatie die u verstrekt op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers op. Alle elektronische transacties die u naar ons doet of van ons ontvangt, worden versleuteld met SSL-technologie via de website van onze betalingsprovider.

Natuurlijk is gegevensoverdracht via internet inherent onveilig en kunnen we de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en gebruikersgegevens. Wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen.

 

(7) Beleidswijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

In sommige gevallen kan het zijn dat wij u per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in ons privacybeleid.

 

(8) Uw rechten

U kunt ons instrueren om u alle persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben. Voor het verstrekken van dergelijke informatie kan een vergoeding worden gevraagd.

U kunt ons op elk moment via de mail instrueren om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. (In de praktijk gaat u gewoonlijk vooraf uitdrukkelijk akkoord met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of we zullen u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden).

 

(9) Websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.

 

(10) Updaten van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die we over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

 

(11) Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon.

Hoofdkantoor Europa:
Warmoesstraat 55A, 1012 HW Amsterdam, Nederland
+32 472871795

Hoofdkantoor Verenigde Arabische Emiraten:
WH 07 – Behinde Nad Alhamar Avenues – Nadd Al Hamar – Dubai
+971 4 331 0801

E-mail:
info@highendnutrition.com